Ga naar de inhoud
Home » Contact en Informatie

Contact en Informatie

Voor opgave als lid, vragen over de website, vragen over redactie, insturen stukjes voor maandblad, opgave van advertenties kunt u met ons contact opnemen via het email adres:

De contributie bedraagt €16,- per jaar; inclusief het maandblad ‘Filatelie” €41,- per jaar.

Onze vaste verenigingsavonden worden iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 19:00uur (m.u.v. de vakantiemaanden) gehouden in het Wijkcentrum ‘De Oever‘: Amstelstraat 1 | 1823 EV Alkmaar

BANKREKENINGNUMMERSIBANNaam
Algemeen en contributiebetalingenNL08INGB0004463331Tnv Postzegelvereniging Noord Holland
RondzendverkeerNL84INGB0004820087Tnv Postzegelvereniging Noord-Holland Rondzending
FunctieFunctionarisAdres FunctionarisTelefoonnummer
Voorzitter
Tevens Commissaris veilingen
A.J. M. (Hans) Ruiter

Jan Schuytlaan 9
1852HE Heiloo
072-5337041
06-20418001
hansruiterheiloo@gmail.com
SecretarisVacature
PenningmeesterMevr. B.E. (Bernadette) SchottenIsraëlslaan 5
1816VK Alkmaar
072-5121604
0624412408
b.schotten@upcmail.nl
Commissaris RondzendingenA. EnnemaVan Ostadelaan 34
1701LJ Heerhugowaard
072-5715353
06-57393188
LidMevr. A. Krijn-PeppingJ. Leijenlaan 34
1852 CK Bergen
072-589677
WebmasterVacature

Onze vereniging is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 37123214. U kunt een uittreksel hier downloaden.

Postzegelvereniging-Noord-Holland-KvK-37123214